Agnieszka Kania

Kierownik Przychodni GAJA, internista, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z 2002 roku. Wytrwale pomaga swoim pacjentom i wspiera dobrym słowem ich właścicieli.