Aleksandra Konieczkiewicz

Dyplom technika weterynarii uzyskała w 2018 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia z zakresu medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W czasie wolnym od nauki, wspiera lekarzy podczas wizyt oraz opiekuje się pacjentami szpitalnymi.