Filip Pankowski

Ukończony Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2016 r. Stopień doktora w dyscyplinie weterynaria. Praca doktorska o diagnostyce obrazowej tarczycy. Specjalizacja z radiologii weterynaryjnej

Członek Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (SWPTU)

Uczestnictwo w konferencjach i kursach specjalistycznych z dziedziny weterynaryjnej diagnostyki obrazowej

Zrealizowany kurs TK małych zwierząt w European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS)

Ukończony 3-letni specjalistyczny kurs USG SWPTU

Autor licznych publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych z dziedziny badań obrazowych i anatomii zwierząt.