Katarzyna Jaworska

Lek. wet. Katarzyna Jaworska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W trakcie studiów odbyła liczne praktyki w przychodniach weterynaryjnych w kraju. Akademicką naukę zwieńczyła praktykami klinicznymi w Hiszpanii. Po powrocie do Polski rozpoczęła staż w całodobowej klinice w Łodzi gdzie stawiała pierwsze kroki jako samodzielny lekarz internista i lekarz szpitalny. Następnie przeniosła się do Warszawy, gdzie kontynuowała pracę jako lekarz pierwszego kontaktu oraz zaczęła szkolić się z dziedziny anestezjologii i zwalczania bólu. Obecnie uczestniczy w 3-stopniowym kursie organizowanym przez VASTA. Poza anestezjologią w wolnych chwilach stale poszerza swoją wiedzę z zakresu gastroenterologii. Prywatnie kocia matka Chałki i Kratosa.