Łukasz Sokalski

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2007 roku. Specjalista chirurg. W przychodni GAJA wykonuje zabiegi chirurgiczne zarówno w zakresie chirurgii miękkiej jak i ortopedyczne. Przyjmuje także pacjentów w ramach konsultacji chirurgicznych oraz ortopedycznych.